Kalite Belgelerimiz nelerdir ?

İso Belgemiz

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2008 Belgesi denir.

Hizmet Yeterlilik Belgesi

ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini; sistematik, kuralları tanımlı, tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2008 Belgesi denir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu

Türkiye genelinde Kapasite Raporu yaptırmış firmaların bilgilerinden oluşturulan TOBB Sanayi Veritabanı, gerek içerdiği bilgiler ve gerekse güncelliği açısından sanayimizin teorik durumunu en geniş biçimde kullanıcılara sunmaktadır. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan uzmanlar tarafından, üretim tesislerinin yerinde incelenmesi sonucunda hazırlanan raporlar, TOBB tarafından onaylanmakta ve geçerlilik kazandıktan sonra içerdiği bilgiler firma mahremiyeti gözetilerek kullanıma sunulmaktadır. TOBB Sanayi Veritabanının altyapı ve kodlama sistematiği yenilenmiştir. Kapasite Raporlarının hazırlanma ve onay süreçleri geliştirilen otomasyon yazılımı aracılığı ile yapılmaktadır. Ürün kodlama sistematiği ise Avrupa Birliği''nde de kullanılan Prodcom 2010 olarak değiştirilmiştir.

Marka Tescil Belgesi

Marka; tüketicinin hangi ürünü alıp, kullanacağına karar verme aşamasında yönlendirici bir işarettir.Marka, bir teşebbüs tarafından sunulan mal ya da hizmetlerin diğer teşebbüslerinkinden ayırt edilebilmesini sağlayan işaretlerdir.Ürünleri veya hizmetleri ayırmak için kullanılan ayırt edici kelimeler, logolar, şekiller, harfler, rakamlar, çizimler, resimler, etiketler veya bunların kombinasyonları marka olarak kabul edilir.Marka tescil maliyetleri tescili talep edilen mal ve hizmetlerin kapsamına göre değişmektedir.Marka tescili, sahibine, markayı tek başına kullanma hakkı ve izinsiz kullanılmasını önleme yetkisi verir.Marka tescil kapsamına giren aynı veya benzer mal veya hizmetlerle ilgili olarak karıştırılma ihtimali olan, tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanımını önleme hakkı verir.Ayrıca tescilli marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin verilebilir veya teminat olarak gösterilebilir.Tescil olmayan markalar, markaların tescili korunması hakkındaki yasalarla getirilen haklardan ve korumadan yararlanamazlar.